Quận 1

Tòa nhà ÁNH KIM BUILDING

Tòa nhà ÁNH KIM BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà TRẦN QUÝ BUILDING

Tòa nhà TRẦN QUÝ BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà 168NCT BUILDING

Tòa nhà 168NCT BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà 130NCT BUILDING

Tòa nhà 130NCT BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà ARTEX SAIGON BUILDING

Tòa nhà ARTEX SAIGON BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MARITIME BANK TOWER

Tòa nhà MARITIME BANK TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 20,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà NORCH BUILDING

Tòa nhà NORCH BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HDTC BUILDING

Tòa nhà HDTC BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,4 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà JABES 1 BUILDING

Tòa nhà JABES 1 BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VIMEDIMEX BUILDING

Tòa nhà VIMEDIMEX BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VINACONEX BUILDING

Tòa nhà VINACONEX BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà ANH NGỮ SMART OFFICE

Tòa nhà ANH NGỮ SMART OFFICE

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...