Quận 1

Tòa nhà THE WORLD CENTER

Tòa nhà THE WORLD CENTER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà METROPOLITAN TOWER

Tòa nhà METROPOLITAN TOWER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 35,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HẢI HÀ BUILDING

Tòa nhà HẢI HÀ BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 19,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MEDIA VILLAGE BUILDING

Tòa nhà MEDIA VILLAGE BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà QUEEN ANN BUILDING

Tòa nhà QUEEN ANN BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 34,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà KHÁNH MINH BUILDING

Tòa nhà KHÁNH MINH BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà THANH NHÀN BUILDING

Tòa nhà THANH NHÀN BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SAMCO BUILDING

Tòa nhà SAMCO BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà YOCO BUILDING

Tòa nhà YOCO BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà 18 HBT BUILDING

Tòa nhà 18 HBT BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 23,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà BITEXCO OFFICE BUILDING

Tòa nhà BITEXCO OFFICE BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 26,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà WIN HOME BUILDING

Tòa nhà WIN HOME BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...