Quận 1

Tòa nhà SAIGON CENTRE TOWER

Tòa nhà SAIGON CENTRE TOWER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CJ TOWER

Tòa nhà CJ TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 25,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà KIM XUÂN GIA BUILDING

Tòa nhà KIM XUÂN GIA BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HYAT BUILDING

Tòa nhà HYAT BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CENTRAL GARDEN BUILDING

Tòa nhà CENTRAL GARDEN BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MAI DUNG BUILDING

Tòa nhà MAI DUNG BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HAN BUILDING

Tòa nhà HAN BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HD BANK BUILDING

Tòa nhà HD BANK BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 24,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà BETA TOWER

Tòa nhà BETA TOWER

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 22,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CENTRAL PLAZA

Tòa nhà CENTRAL PLAZA

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 28,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà BẢO VIỆT BANK TOWER

Tòa nhà BẢO VIỆT BANK TOWER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 28,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà THE LANDMARK TOWER

Tòa nhà THE LANDMARK TOWER

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 20,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...