Quận 1

Tòa nhà VTP BUILDING SERVICE CENTER

Tòa nhà VTP BUILDING SERVICE CENTER

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,6 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SUNSHINE BUILDING

Tòa nhà SUNSHINE BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà ĐỖ TRẦN BUILDING

Tòa nhà ĐỖ TRẦN BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà ATIC BUILDING

Tòa nhà ATIC BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà NAM AN BUILDING

Tòa nhà NAM AN BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà AVENIS BUILDING

Tòa nhà AVENIS BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MISS ÁO DÀI BUILDING

Tòa nhà MISS ÁO DÀI BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 23,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HMC TOWER

Tòa nhà HMC TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà RESCO TOWER

Tòa nhà RESCO TOWER

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà TUILDONAI BUILDING

Tòa nhà TUILDONAI BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà ROSANA TOWER

Tòa nhà ROSANA TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SOMERSET BUILDING

Tòa nhà SOMERSET BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 21,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...