Quận 1

Tòa nhà LANT BUILDING

Tòa nhà LANT BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 19,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HARMONY BUILDING

Tòa nhà HARMONY BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SATRA BUILDING

Tòa nhà SATRA BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CMARD 2 BUILDING

Tòa nhà CMARD 2 BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà OPERA VIEW BUILDING

Tòa nhà OPERA VIEW BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 27,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SATRA 2 BUILDING

Tòa nhà SATRA 2 BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà PILOTCO BUILDING

Tòa nhà PILOTCO BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà THE LANCASTER BUILDING

Tòa nhà THE LANCASTER BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 25,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VALENTINA COURT BUILDING

Tòa nhà VALENTINA COURT BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà LIM TOWER

Tòa nhà LIM TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 28,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà EMPIRE TOWER

Tòa nhà EMPIRE TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 19,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CITILIGHT TOWER

Tòa nhà CITILIGHT TOWER

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...