Quận 1

Tòa nhà HARVEST CENTER BUILDING

Tòa nhà HARVEST CENTER BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà PDD BUILDING

Tòa nhà PDD BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 20,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SAIGON FINANCE CENTER TOWER

Tòa nhà SAIGON FINANCE CENTER TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà ZEN PLAZA BUILDING

Tòa nhà ZEN PLAZA BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 25,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SAIGON TIME SQUARE BUILDING

Tòa nhà SAIGON TIME SQUARE BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 50,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà GOLDEN SEA BUILDING

Tòa nhà GOLDEN SEA BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CENTRAL PARK BUILDING

Tòa nhà CENTRAL PARK BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà GOLDEN TOWER

Tòa nhà GOLDEN TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 25,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà LUCKY STAR BUILDING

Tòa nhà LUCKY STAR BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HPL BUILDING

Tòa nhà HPL BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VIET DRAGON TOWER

Tòa nhà VIET DRAGON TOWER

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 19,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CAPITAL PLACE TOWER

Tòa nhà CAPITAL PLACE TOWER

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...