Quận 1

Tòa nhà SUNWAH TOWER

Tòa nhà SUNWAH TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 34,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà TV BUILDING

Tòa nhà TV BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà ABACUS TOWER

Tòa nhà ABACUS TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà STAR BUILDING

Tòa nhà STAR BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà CENTRAL PARK 2 BUILDING

Tòa nhà CENTRAL PARK 2 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VIETNAM BUSINESS CENTER

Tòa nhà VIETNAM BUSINESS CENTER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VIETCOMREAL BUILDING

Tòa nhà VIETCOMREAL BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 25,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SKY VIEW BUILDING

Tòa nhà SKY VIEW BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà PHƯƠNG TOWER

Tòa nhà PHƯƠNG TOWER

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà BLUE STAR BUILDING

Tòa nhà BLUE STAR BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SAIGON TOWER

Tòa nhà SAIGON TOWER

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 36,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MAI SƠN BUILDING

Tòa nhà MAI SƠN BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...