Quận 1

Tòa nhà GEMADEPT TOWER

Tòa nhà GEMADEPT TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 25,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà GREEN POWER TOWER

Tòa nhà GREEN POWER TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 26,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VINCOM CENTER TOWER

Tòa nhà VINCOM CENTER TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 23,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà FIDECO TOWER

Tòa nhà FIDECO TOWER

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 22,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MÊ LINH POINT TOWER

Tòa nhà MÊ LINH POINT TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 29,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà PVFCCO TOWER

Tòa nhà PVFCCO TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 195,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MAI HỒNG QUẾ BUILDING

Tòa nhà MAI HỒNG QUẾ BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà MB SUNNY TOWER

Tòa nhà MB SUNNY TOWER

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 23,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà PERFECT BUILDING

Tòa nhà PERFECT BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 155,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SCB BUILDING

Tòa nhà SCB BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà AD BUILDING

Tòa nhà AD BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VT HOUSE BUILDING

Tòa nhà VT HOUSE BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,5 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...