Quận 1

Tòa nhà FIMEXCO BUILDING

Tòa nhà FIMEXCO BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà HÀ PHAN 3 BUILDING

Tòa nhà HÀ PHAN 3 BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà PRESIDENT PLACE TOWER

Tòa nhà PRESIDENT PLACE TOWER

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 33,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà THE LION BUILDING

Tòa nhà THE LION BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà TITAN BUILDING

Tòa nhà TITAN BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà TTA BUILDING

Tòa nhà TTA BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VIỄN ĐÔNG BUILDING

Tòa nhà VIỄN ĐÔNG BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VIỆT PHONE BUILDING

Tòa nhà VIỆT PHONE BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà DƯƠNG ANH BUILDING

Tòa nhà DƯƠNG ANH BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà VFC TOWER

Tòa nhà VFC TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà SAIGON 3 BUILDING

Tòa nhà SAIGON 3 BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tòa nhà LE MERIDIEN SAIGON

Tòa nhà LE MERIDIEN SAIGON

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 29,0 USD/m2
Quận 1 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...