Quận 3

Tòa nhà MINH LONG BUILDING

Tòa nhà MINH LONG BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà RUBY BUILDING

Tòa nhà RUBY BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,4 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà THIÊN HỒNG BUILDING

Tòa nhà THIÊN HỒNG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ACB BUILDING

Tòa nhà ACB BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà EXIMLAND BUILDING

Tòa nhà EXIMLAND BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà JABES 2 BUILDING

Tòa nhà JABES 2 BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà MB BANK BUILDING

Tòa nhà MB BANK BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà NAM Á BANK BUILDING

Tòa nhà NAM Á BANK BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà NGỌC ĐÔNG DƯƠNG BUILDING

Tòa nhà NGỌC ĐÔNG DƯƠNG BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà GB BUILDING

Tòa nhà GB BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà CƯ XÁ ĐÔ THÀNH BUILDING

Tòa nhà CƯ XÁ ĐÔ THÀNH BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà HSC BUILDING

Tòa nhà HSC BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...