Quận 3

Tòa nhà OCTAGON BUILDING

Tòa nhà OCTAGON BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ALPHA BUILDING

Tòa nhà ALPHA BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ENDOVINA BUILDING

Tòa nhà ENDOVINA BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 20,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ALPHA 2 BUILDING

Tòa nhà ALPHA 2 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà OIIC BUILDING

Tòa nhà OIIC BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà PAXSKY BUILDING

Tòa nhà PAXSKY BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà PHƯỢNG LONG BUILDING

Tòa nhà PHƯỢNG LONG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà SAIGON PRIME BUILDING

Tòa nhà SAIGON PRIME BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà PAXSKY 7 BUILDING

Tòa nhà PAXSKY 7 BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà IDC BUILDING

Tòa nhà IDC BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà TUẤN MINH BUILDING

Tòa nhà TUẤN MINH BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà TIẾN VINH BUILDING

Tòa nhà TIẾN VINH BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...