Quận 3

Tòa nhà 3G BUILDING

Tòa nhà 3G BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà CAO ỐC 123 BUILDING

Tòa nhà CAO ỐC 123 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ESTAR BUILDING

Tòa nhà ESTAR BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà AGREX BUILDING

Tòa nhà AGREX BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà MINH TINH BUILDING

Tòa nhà MINH TINH BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,3 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà BITEXCO NAM LONG BUILDING

Tòa nhà BITEXCO NAM LONG BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà OSC BUILDING

Tòa nhà OSC BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà TÂM MINH KHUÊ BUILDING

Tòa nhà TÂM MINH KHUÊ BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà SSP BUILDING

Tòa nhà SSP BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà KONIA BUILDING

Tòa nhà KONIA BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà DC TOWER

Tòa nhà DC TOWER

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà IDD 1 BUILDING

Tòa nhà IDD 1 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...