Quận 3

Tòa nhà MN TOWER

Tòa nhà MN TOWER

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà THIÊN SƠN BUILDING

Tòa nhà THIÊN SƠN BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà MEDIANET BUILDING

Tòa nhà MEDIANET BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà GOLDEN BRIDGE BUILDING

Tòa nhà GOLDEN BRIDGE BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà AN KHÁNH BUILDING

Tòa nhà AN KHÁNH BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà SÔNG ĐÔ BUILDING

Tòa nhà SÔNG ĐÔ BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà BÁO NHÂN DÂN BUILDING

Tòa nhà BÁO NHÂN DÂN BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà PAXSKY 2 BUILDING

Tòa nhà PAXSKY 2 BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ITOWER

Tòa nhà ITOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà BẢO MINH TOWER

Tòa nhà BẢO MINH TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà TÀI LỘC OFFICE

Tòa nhà TÀI LỘC OFFICE

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà KHATOCO BUILDING

Tòa nhà KHATOCO BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...