Quận 3

Tòa nhà VRG BUILDING

Tòa nhà VRG BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 20,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ROBOT TOWER

Tòa nhà ROBOT TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà LOYAL OFFICE BUILDING

Tòa nhà LOYAL OFFICE BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,4 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà SÔNG TRÀ TOWER

Tòa nhà SÔNG TRÀ TOWER

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà DHOUSE BUILDING

Tòa nhà DHOUSE BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ĐỖ THÀNH MEKONG BUILDING

Tòa nhà ĐỖ THÀNH MEKONG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà VIETBANK TOWER

Tòa nhà VIETBANK TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà GIÀY VIỆT PLAZA

Tòa nhà GIÀY VIỆT PLAZA

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,7 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà NP TOWER

Tòa nhà NP TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà SAIGON MANSION BUILDING

Tòa nhà SAIGON MANSION BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ANH ĐĂNG BUILDING

Tòa nhà ANH ĐĂNG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,3 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà SCIC BUILDING

Tòa nhà SCIC BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,3 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...