Quận 3

Tòa nhà QUNIMEX BUILDING

Tòa nhà QUNIMEX BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,3 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà TT BUILDING

Tòa nhà TT BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà HOÀNG ĐAN BUILDING 3

Tòa nhà HOÀNG ĐAN BUILDING 3

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ITAXA HOUSE BUILDING

Tòa nhà ITAXA HOUSE BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà NGỌC ĐÔNG DƯƠNG 2 BUILDING

Tòa nhà NGỌC ĐÔNG DƯƠNG 2 BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ÁNH KIM 2 BUILDING

Tòa nhà ÁNH KIM 2 BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ITAXA HOUSE 2 BUILDING

Tòa nhà ITAXA HOUSE 2 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà SCID BUILDING

Tòa nhà SCID BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà LỘC LÊ BUILDING

Tòa nhà LỘC LÊ BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà PJICO BUILDING

Tòa nhà PJICO BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà ME CORP BUILDING

Tòa nhà ME CORP BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà AN PHÚ PLAZA

Tòa nhà AN PHÚ PLAZA

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...