Quận 3

Tòa nhà SÔNG ĐÀ TOWER

Tòa nhà SÔNG ĐÀ TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,2 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà PAXSKY III BUILDING

Tòa nhà PAXSKY III BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà LIÊN HOA BUILDING

Tòa nhà LIÊN HOA BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà XURI BUILDING

Tòa nhà XURI BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà FALCON SHIPPING BUILDING

Tòa nhà FALCON SHIPPING BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà PAN BUILDING

Tòa nhà PAN BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà YẾN PHƯƠNG TOWER

Tòa nhà YẾN PHƯƠNG TOWER

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà GREEN STAR BUILDING

Tòa nhà GREEN STAR BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà VIETBANK CT BUILDING

Tòa nhà VIETBANK CT BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà GIA BẢO BUILDING

Tòa nhà GIA BẢO BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà 158DBP BUILDING

Tòa nhà 158DBP BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà A&B BUILDING

Tòa nhà A&B BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...