Quận 3

Tòa nhà FOSCO BUILDING

Tòa nhà FOSCO BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà TPP BUILDING

Tòa nhà TPP BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà VCCI BUILDING

Tòa nhà VCCI BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà NAHI BUILDING

Tòa nhà NAHI BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 18,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà MASTER BUILDING

Tòa nhà MASTER BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà GREEN HOUSE BUILDING

Tòa nhà GREEN HOUSE BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà LINCO BUILDING

Tòa nhà LINCO BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà QUỐC CƯỜNG LAND BUILDING

Tòa nhà QUỐC CƯỜNG LAND BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,5 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà MAY PLAZA

Tòa nhà MAY PLAZA

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà CENTEC TOWER

Tòa nhà CENTEC TOWER

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 27,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà KM PLAZA BUILDING

Tòa nhà KM PLAZA BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tòa nhà LIM TOWER 2

Tòa nhà LIM TOWER 2

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 23,0 USD/m2
Quận 3 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...