Quận 4

Tòa nhà TRUNG HIẾU BUILDING

Tòa nhà TRUNG HIẾU BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà NARIME BUILDING

Tòa nhà NARIME BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà VICONSHIP SAIGON BUILDING

Tòa nhà VICONSHIP SAIGON BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà ASIN BUILDING

Tòa nhà ASIN BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà H3 BUILDING

Tòa nhà H3 BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà PHÚC HƯNG BUILDING

Tòa nhà PHÚC HƯNG BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà HOÀNG DIỆU OFFICE BUILDING

Tòa nhà HOÀNG DIỆU OFFICE BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,3 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà ĐINH LỄ BUILDING

Tòa nhà ĐINH LỄ BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,2 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà TRƯỜNG DŨNG BUILDING

Tòa nhà TRƯỜNG DŨNG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà HCMPC BUILDING

Tòa nhà HCMPC BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà CẢNG SÀI GÒN BUILDING

Tòa nhà CẢNG SÀI GÒN BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận 4 Xem
Tòa nhà LỘC THIÊN ÂN BUILDING

Tòa nhà LỘC THIÊN ÂN BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 4 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...