Quận 5

Tòa nhà HTH BUILDING

Tòa nhà HTH BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà VIỆT THÀNH BUILDING

Tòa nhà VIỆT THÀNH BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà CPR GLOBAL HOME BUILDING

Tòa nhà CPR GLOBAL HOME BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà GREEN BEE BUILDING

Tòa nhà GREEN BEE BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà TIẾN LỘC BUILDING

Tòa nhà TIẾN LỘC BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,5 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà ĐẠI THANH BÌNH BUILDING

Tòa nhà ĐẠI THANH BÌNH BUILDING

Hướng: Chưa xác định USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà TIẾN PHƯỚC BUILDING

Tòa nhà TIẾN PHƯỚC BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà HÀ PHAN BUILDING

Tòa nhà HÀ PHAN BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà PHOENIX BUILDING

Tòa nhà PHOENIX BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,5 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà MH BUILDING

Tòa nhà MH BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING

Tòa nhà NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tòa nhà TẢN ĐÀ COURT BUILDING

Tòa nhà TẢN ĐÀ COURT BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 5 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...