Quận 7

Tòa nhà IMV CENTER BUILDING

Tòa nhà IMV CENTER BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà BIGLAND BUILDING

Tòa nhà BIGLAND BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,5 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà ITD BUILDING

Tòa nhà ITD BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà HEMERA BUILDING

Tòa nhà HEMERA BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà SMART OFFICE BUILDING

Tòa nhà SMART OFFICE BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà THIÊN SƠN PLAZA BUILDING

Tòa nhà THIÊN SƠN PLAZA BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà NGUYÊN HƯNG PHÚ BUILDING

Tòa nhà NGUYÊN HƯNG PHÚ BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà VINAMILK TOWER

Tòa nhà VINAMILK TOWER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà IPC TOWER

Tòa nhà IPC TOWER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà NAM LONG CAPITAL TOWER

Tòa nhà NAM LONG CAPITAL TOWER

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,6 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà SAIGON PARAGON BUILDING

Tòa nhà SAIGON PARAGON BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tòa nhà ĐẠI MINH CONVENTION BUILDING

Tòa nhà ĐẠI MINH CONVENTION BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 17,0 USD/m2
Quận 7 Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...