Quận Bình Thạnh

Tòa nhà THẢO ĐIỀN BUILDING

Tòa nhà THẢO ĐIỀN BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà VD BUILDING

Tòa nhà VD BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà NICE BUILDING

Tòa nhà NICE BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà CANTAVIL HOÀN CẦU BUILDING

Tòa nhà CANTAVIL HOÀN CẦU BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà V BUILDING

Tòa nhà V BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà NEWPORT BUILDING

Tòa nhà NEWPORT BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà MELODY TOWER 2

Tòa nhà MELODY TOWER 2

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà COTECCONS BUILDING

Tòa nhà COTECCONS BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà PHƯỚC THÀNH BUILDING

Tòa nhà PHƯỚC THÀNH BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà CAVI BUILDING

Tòa nhà CAVI BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà COALIMEX BUILDING

Tòa nhà COALIMEX BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà PVFCCO SBD BUILDING

Tòa nhà PVFCCO SBD BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...