Quận Bình Thạnh

Tòa nhà MỸ THỊNH BUILDING

Tòa nhà MỸ THỊNH BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà LQD BUILDING

Tòa nhà LQD BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà PVC BUILDING

Tòa nhà PVC BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà COSMOBIZ BUILDING

Tòa nhà COSMOBIZ BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà TNC BUILDING

Tòa nhà TNC BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà CIENCO 6 BUILDING

Tòa nhà CIENCO 6 BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà DP BUILDING

Tòa nhà DP BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà GILIMEX BUILDING

Tòa nhà GILIMEX BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,2 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà GOLDEN FISH BUILDING

Tòa nhà GOLDEN FISH BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà THANH LONG TOWER

Tòa nhà THANH LONG TOWER

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà COMPA BUILDING

Tòa nhà COMPA BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà MELODY 1 BUILDING

Tòa nhà MELODY 1 BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...