Quận Bình Thạnh

Tòa nhà 194 GOLDEN BUILDING

Tòa nhà 194 GOLDEN BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà SGCL BUILDING

Tòa nhà SGCL BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà LÊ TRÍ BUILDING

Tòa nhà LÊ TRÍ BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà ĐẠI PHÚC TOWER

Tòa nhà ĐẠI PHÚC TOWER

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà LICOGI BUILDING

Tòa nhà LICOGI BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà Q MOBILE BUILDING

Tòa nhà Q MOBILE BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 16,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà VIOLET BUILDING

Tòa nhà VIOLET BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà CHARM SUITE BUILDING

Tòa nhà CHARM SUITE BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà SAMLAND BUILDING

Tòa nhà SAMLAND BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà SAIGONRES BUILDING

Tòa nhà SAIGONRES BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,5 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà NGE BUILDING

Tòa nhà NGE BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà ÁNH HÀO QUANG BUILDING

Tòa nhà ÁNH HÀO QUANG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...