Quận Bình Thạnh

Tòa nhà NICHIDEN BUILDING

Tòa nhà NICHIDEN BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà HT BUILDING

Tòa nhà HT BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà GIC 1 BUILDING

Tòa nhà GIC 1 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà GIC 2 BUILDING

Tòa nhà GIC 2 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà EBM BUILDING

Tòa nhà EBM BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà GIC 5 BUILDING

Tòa nhà GIC 5 BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà HUD BUILDING

Tòa nhà HUD BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà GIC 3 BUILDING

Tòa nhà GIC 3 BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà QUANG MINH BUILDING

Tòa nhà QUANG MINH BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà KBC BUILDING

Tòa nhà KBC BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà GIC 4 BUILDING

Tòa nhà GIC 4 BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà TEDI BUILDING

Tòa nhà TEDI BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...