Quận Bình Thạnh

Tòa nhà SOKICO BUILDING

Tòa nhà SOKICO BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,5 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà BLUE SEA BUILDING

Tòa nhà BLUE SEA BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà 19M BUILDING

Tòa nhà 19M BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà DMC 3 BUILDING

Tòa nhà DMC 3 BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà DMC 2 BUILDING

Tòa nhà DMC 2 BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà ĐẤT PHƯƠNG NAM BUILDING

Tòa nhà ĐẤT PHƯƠNG NAM BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,5 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà TOÀN AN BUILDING

Tòa nhà TOÀN AN BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà CIMIGO BUILDING

Tòa nhà CIMIGO BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà CIENCO 585 BUILDING

Tòa nhà CIENCO 585 BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 0,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà BDT OFFICE BUILDING

Tòa nhà BDT OFFICE BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà 58NX OFFICE BUILDING

Tòa nhà 58NX OFFICE BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tòa nhà HOÀNG MINH BUILDING

Tòa nhà HOÀNG MINH BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Bình Thạnh Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...