Quận Phú Nhuận

Tòa nhà THE PRIME BUILDING

Tòa nhà THE PRIME BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà HỢP ANH BUILDING

Tòa nhà HỢP ANH BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà VIETSKY BUILDING

Tòa nhà VIETSKY BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà KINH LUÂN 2 BUILDING

Tòa nhà KINH LUÂN 2 BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà KINH LUÂN BUILDING

Tòa nhà KINH LUÂN BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà NDC BUILDING

Tòa nhà NDC BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà SOHUDE TOWER

Tòa nhà SOHUDE TOWER

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,5 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà THÁI BÌNH HOUSE BUILDING

Tòa nhà THÁI BÌNH HOUSE BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà OCW CORP BUILDING

Tòa nhà OCW CORP BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà TÂN ĐẠI NAM BUILDING

Tòa nhà TÂN ĐẠI NAM BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà TKX BUILDING

Tòa nhà TKX BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tòa nhà LUCKY HOUSE BUILDING

Tòa nhà LUCKY HOUSE BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Phú Nhuận Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...