Quận Tân Bình

Tòa nhà KICOTRANS 3 BUILDING

Tòa nhà KICOTRANS 3 BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà SOVILACO BUILDING

Tòa nhà SOVILACO BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà PARK ROYAL BUILDING

Tòa nhà PARK ROYAL BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà NAM VIỆT STEEL BUILDING

Tòa nhà NAM VIỆT STEEL BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà GMA BUILDING

Tòa nhà GMA BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà LTN BUILDING

Tòa nhà LTN BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà PICO PLAZA BUILDING

Tòa nhà PICO PLAZA BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà VTC BUILDING

Tòa nhà VTC BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà SCETPA BUILDING

Tòa nhà SCETPA BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà KICOTRANS 1 BUILDING

Tòa nhà KICOTRANS 1 BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà IDD 2 BUILDING

Tòa nhà IDD 2 BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 13,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà KICOTRANS 2 BUILDING

Tòa nhà KICOTRANS 2 BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...