Quận Tân Bình

Tòa nhà HỒNG LOAN BUILDING

Tòa nhà HỒNG LOAN BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà HOÀNG TRIỀU BUILDING

Tòa nhà HOÀNG TRIỀU BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà CONA BUILDING

Tòa nhà CONA BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà ĐẠI NGUYÊN BUILDING

Tòa nhà ĐẠI NGUYÊN BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà PBS BUILDING

Tòa nhà PBS BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà BLUE BERRY BUILDING

Tòa nhà BLUE BERRY BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà DTC BUILDING

Tòa nhà DTC BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà MEKONG TOWER

Tòa nhà MEKONG TOWER

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,5 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà HẢI ÂU BUILDING

Tòa nhà HẢI ÂU BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 147000,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà THĂNG LONG BUILDING

Tòa nhà THĂNG LONG BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà WASECO BUILDING

Tòa nhà WASECO BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà ETOWN BUILDING

Tòa nhà ETOWN BUILDING

Hướng: Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...