Quận Tân Bình

Tòa nhà THÁI HUY BUILDING

Tòa nhà THÁI HUY BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,5 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà ĐẠI DŨNG BUILDING

Tòa nhà ĐẠI DŨNG BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà LONG MÃ BUILDING

Tòa nhà LONG MÃ BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà RIPAC BUILDING

Tòa nhà RIPAC BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING

Tòa nhà HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 12,5 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà HHM BUILDING

Tòa nhà HHM BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà TPA BUILDING

Tòa nhà TPA BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,5 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà CT-IN BUILDING

Tòa nhà CT-IN BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà SCSC BUILDING

Tòa nhà SCSC BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà PHL BUILDING

Tòa nhà PHL BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà LOTUS BUILDING

Tòa nhà LOTUS BUILDING

Hướng: Tây Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà THUẬN VIỆT BUILDING

Tòa nhà THUẬN VIỆT BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,5 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...