Quận Tân Bình

Tòa nhà SUMIKURA BUILDING

Tòa nhà SUMIKURA BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 11,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà ILD BUILDING

Tòa nhà ILD BUILDING

Hướng: Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 9,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà THIÊN PHÚC BUILDING

Tòa nhà THIÊN PHÚC BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 6,7 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà BLUE SKY TOWER

Tòa nhà BLUE SKY TOWER

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 15,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà OIIC BUILDING

Tòa nhà OIIC BUILDING

Hướng: Tây Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà GREEN VIEW BUILDING

Tòa nhà GREEN VIEW BUILDING

Hướng: Đông Nam USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà ÚT TỊCH BUILDING

Tòa nhà ÚT TỊCH BUILDING

Hướng: Đông Bắc USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà PTD BUILDING

Tòa nhà PTD BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 8,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà THANH BÌNH BUILDING

Tòa nhà THANH BÌNH BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 7,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà 3C BUILDING

Tòa nhà 3C BUILDING

Hướng: Đông USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà THÉP TOÀN THẮNG BUILDING

Tòa nhà THÉP TOÀN THẮNG BUILDING

Hướng: Tây USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 14,5 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tòa nhà YÊN THẾ BUILDING

Tòa nhà YÊN THẾ BUILDING

Hướng: Đang cập nhật USD/m2
Trạng thái: Đang cho thuê
Giá: 10,0 USD/m2
Quận Tân Bình Xem
Tin tức mới nhất về Bất Động Sản
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...